Søk
Close this search box.
Referanser

overgangsfelt

før og etter

Trafikksikkerhetstiltak i Drammen

TS-tiltak i Drammen Vei- og anleggsavdelingen har bistått Drammen kommune i 2019 med prosjektering av enkle trafikksikkerhetstiltak basert på behov som knyttes opp mot ulykkesrisiko, antall fotgjengere og nærhet til skole. Disse tiltakene fordeler seg over hele kommunen. Djupdalsveien   …