Reguleringsplan for Ekeberg gartneri er ute til offentlig ettersyn

Stener Sørensen AS har bistått Tysilhus Areal AS med detaljregulering av Ekeberg gartneri i Holmestrand.

Vi har utarbeidet planbeskrivelse, forslag til plankart og bestemmelser, illustrasjonsplan, matjordplan, ROS-analyse og terrengsnitt.
Detaljreguleringen legger til rette for blant annet 54 rekkehusenheter rundt to tun og 48 boenheter i blokk med fjordutsikt.
Tomtens østre del består av en kolle med gamle hule eiker som skal bevares i kombinasjon med etablering av lekeplasser og friområder med stisystemer.

Stener Sørensen har samarbeidet med Rambøll, Golder Associates, Grunnteknikk AS og VA Consult for resterende vedlegg til planen.

Planen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 17. februar 2018 til 7. april 2018.
Innspill kan sendes via kommunenes kartportal:

Kommunens kartportal

Ekeberg illustrasjonsplan

Ekeberg illustrasjonsplan