Reguleringsplan Svingen

Stener Sørensen bistår Bergodd Utvikling AS med detaljregulering til boligformål på Svingen i nærheten av Vestbygda skole.

Planområdet er sørvendt og ligger med flott utsikt.

Frist for innspill til varsel om oppstart er 4. desember.