Rortunet er ferdig bygget!

Landskapsavdelingen hos oss har bistått som landskapsarkitekt på prosjekt nye Rortunet kjøpesenter i Slemmestad.

Taket er offentlig tilgjengelig med en utvendig trapp fra bakkeplan i sør som leder opp til en stor lekeplass og et rekreasjonsareal på plan 5. Taket består av gressarealer, buskfelt og opphøyde plantefelt. 3 skråtak har sedum og blomstereng. Det er også anlagt lekeplasser, turveier og stier og forplass til hovedinngangen til kjøpesenteret på bakkeplan.

Utendørs servering, og møteplasser for uplanlagte møter er ilagt stort fokus i dette prosjektet. En flott eik er bevart, og det er jobbet med god kontakt mot Bøbekken ved å anlegge hensynsfulle terskler ned mot bekken. Det er lagt fokus på robuste, naturlige materialer utomhus.

Dette vil være et spennende og godt bidrag for utviklingen av Slemmestad som tettsted og knutepunkt.

Les gjerne mer om prosjektet på bygg.no

Rortunet

Rortunet i Slemmestad, 24.2.2022.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien