Søk
Close this search box.
Referanser

kjørevei

Maria Feghts gate

Maria Feghts gate

Stener Sørensen sin avdeling for samferdsel og infrastruktur har bistått Drammen kommune med utarbeidelse av forprosjekt og byggeplaner for Maria Feghts gate. Dette er en gate som har hatt behov for oppgradering. Prosjekteringen har bestått av ny veigeometri og nytt …

Ulverudgata

Ulverudgata – Granittveien

Samferdsel og infrastruktur har vært ansvarlig prosjekterende for nytt offentlig veianlegg i Solbergelva.