Søk
Close this search box.
Referanser

gang- og sykkelvei

Hotvetveien

Hotvetveien oppgraderes

Som en den av trafikksikkerhetstiltak i Drammen kommunen er arbeider med oppgradering av Hotvetveien i gang.

utsnitt av turvei og bro

Tursti og gangbro over Alnaelva er ferdig bygget!

Bygg og vei hos oss har bistått AF gruppen med å prosjektere tursti og gangbro i stål like ved Breivollveien i Oslo. Byggavdelingen har utført beregninger og arbeidstegninger for stålbrua inklusive landkar i betong . I tillegg er det utarbeidet …

øvre storgate

Øvre Storgate – Sykkelvei med fortau

Prosjektet er en del av trafikksikkerhetstiltakene i Drammen for 2020. Dette tiltaket skal fremme gåing og sykling gjennom byen på en trygg og attraktiv måte, i tillegg skal det skiftes ut en eksisterende vannledning i området.  Det skal bygges en sykkelvei med fortau fra roklubben og helt opp til Øvre Sund bru, …

Skrimsletta er innflyttingsklar og snart ferdig

Skrimsletta i Konsberg kommune er et boligprosjekt med 90 leiligheter fordelt på 13 leilighetsbygg. Det er lagt vekt på store  uteområder for et godt bomiljø. Skrimsletta ligger ved Kongsgårdmoen i rolige og landlige omgivelser. Stener Sørensen AS har bistått Trysilhus med …