Søk
Close this search box.
Referanser

trafikksikkerhetstiltak

Hotvetveien

Hotvetveien oppgraderes

Som en den av trafikksikkerhetstiltak i Drammen kommunen er arbeider med oppgradering av Hotvetveien i gang.

øvre storgate

Øvre Storgate – Sykkelvei med fortau

Prosjektet er en del av trafikksikkerhetstiltakene i Drammen for 2020. Dette tiltaket skal fremme gåing og sykling gjennom byen på en trygg og attraktiv måte, i tillegg skal det skiftes ut en eksisterende vannledning i området.  Det skal bygges en sykkelvei med fortau fra roklubben og helt opp til Øvre Sund bru, …