Søk
Close this search box.
Referanser

veiprosjektering

Hotvetveien

Hotvetveien oppgraderes

Som en den av trafikksikkerhetstiltak i Drammen kommunen er arbeider med oppgradering av Hotvetveien i gang.

utsnitt av turvei og bro

Tursti og gangbro over Alnaelva er ferdig bygget!

Bygg og vei hos oss har bistått AF gruppen med å prosjektere tursti og gangbro i stål like ved Breivollveien i Oslo. Byggavdelingen har utført beregninger og arbeidstegninger for stålbrua inklusive landkar i betong . I tillegg er det utarbeidet …