Søk
Close this search box.
Referanser

Byggteknikk

Vi har lang erfaring med Byggteknikk. Dette er et utvalg av hva vi har gjort innen Byggteknikk.

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Garnes ungdomsskole innebar erstatning av eksisterende skolebygg med uteareal, og rehabilitering av tilknyttet idrettsbygg.

Skulptur «Etter propellens tid» – konstruksjonssikkerhet

På forespørsel og i samarbeid med billedkunstner Hans Martin Øien har vi prosjektert bærende elementer i indre konstruksjon og fundament av skulpturen «Etter propellens tid». Skulpturen står i rundkjøringen med navn «Propellen» ute på Fornebu. Vårt oppdrag har vært prosjektering …

Albjerk Bil, Skoda Åssiden

SSAS har hatt gleden av å være med på prosjekteringen av Albjerks nye storstue på Åssiden i Drammen. 5700 kvm med arealer fordelt over kjeller og 3 etasjer. Hovedbæresystemet er oppført med kjeller i plass-støpt betong og med lastfordelende bunnplate. …

Lillohøyden FUS barnehage

Lillohøyden Barnehage

Vårt prosjekt besto av byggteknisk prosjektering av konstruksjon i ny barnehage på Lillohøyden i Oslo. Barnehagen består av tre etasjer, med parkeringskjeller i to etasjer, og er på til sammen ca.1000 kvm. Den nye barnehagen skulle plassers nær eksisterende bebyggelse i en skråning. Dette medførte …

Heialunden borettslag

Heialunden i Lier

Vi ledet prosjekteringen i dette prosjektet, som besto i prosjektering av nytt kombinert nærings- og boligbygg i fire etasjer med parkeringskjeller. Våre bygningsingeniører prosjekterte kjelleretasjen og trappe- og heissjakten. Bæresystem oppført i plasstøpt betong med prefabrikkerte dekker og stålkonstruksjon, totalt ca. …

Undergang i krysset Røykenveien - Iduns vei i Asker

Kryss Røykenveien – Idunns vei

Asker kommune ønsket å utføre trafikksikkerhetstiltak i krysset Røykenveien – Idunns vei. Tiltaket omfattet ombygging av krysset og ny gangkulvert. I den forbindelse ble det også etablert nytt VA-anlegg og lagt nye fjernvarmeledninger. I prosjektet inngikk dessuten støyskjermingstiltak, støttemurer og …