Søk
Close this search box.
Referanser

gateprosjektering

Maria Feghts gate

Maria Feghts gate

Stener Sørensen sin avdeling for samferdsel og infrastruktur har bistått Drammen kommune med utarbeidelse av forprosjekt og byggeplaner for Maria Feghts gate. Dette er en gate som har hatt behov for oppgradering. Prosjekteringen har bestått av ny veigeometri og nytt …

før og etter

Trafikksikkerhetstiltak i Drammen

TS-tiltak i Drammen Vei- og anleggsavdelingen har bistått Drammen kommune i 2019 med prosjektering av enkle trafikksikkerhetstiltak basert på behov som knyttes opp mot ulykkesrisiko, antall fotgjengere og nærhet til skole. Disse tiltakene fordeler seg over hele kommunen. Djupdalsveien   …

Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

I forbindelse med Bragernes torg og gågata ligger Amtmand Bloms gate og Nedre Torggate. Disse gatene har blitt rehabilitert og koblet på torg og gågate. Drammen kommune har engasjert Stener Sørensen som prosjekterende i dette prosjektet med VA- Consult, Veilyskompetanse …