Søk
Close this search box.
Referanser

vei og anlegg

Maria Feghts gate

Maria Feghts gate

Stener Sørensen sin avdeling for samferdsel og infrastruktur har bistått Drammen kommune med utarbeidelse av forprosjekt og byggeplaner for Maria Feghts gate. Dette er en gate som har hatt behov for oppgradering. Prosjekteringen har bestått av ny veigeometri og nytt …

Dragonhoyden

Dragonhøyden

SSAS har bistått med både landsplaner og veiplaner på dette boligprosjektet med bekkeåpning.

Lillo Gård

Offentlige veiarealer – Lillo gård

SSAS sin avdeling for samferdsel og infrastruktur har bistått med veiprosjektering av offentlige arealer til Lillo gård i Oslo.

GS Drammen

Ny gang- og sykkelvei i Drammen sentrum

Ny gang- og sykkelvei gjennom parken i Øvre Storgate, Drammen.