Søk
Close this search box.
Referanser

veiprosjektering

Maria Feghts gate

Maria Feghts gate

Stener Sørensen sin avdeling for samferdsel og infrastruktur har bistått Drammen kommune med utarbeidelse av forprosjekt og byggeplaner for Maria Feghts gate. Dette er en gate som har hatt behov for oppgradering. Prosjekteringen har bestått av ny veigeometri og nytt …

Dragonhoyden

Dragonhøyden

SSAS har bistått med både landsplaner og veiplaner på dette boligprosjektet med bekkeåpning.

Ulverudgata

Ulverudgata – Granittveien

Samferdsel og infrastruktur har vært ansvarlig prosjekterende for nytt offentlig veianlegg i Solbergelva.

Drammen Hotell River Station

Drammen hotell

Ved jernbanestasjonen ligger Drammens nyeste hotell, Quality Hotel River Station. SSAS har bistått med utomhus prosjektering, både med landskapsarkitekt og ingeniør vei. Hotellet åpnet november 2019, og er en del av Drammens nye skyline mot elva. Hotellet har fått to …

før og etter

Trafikksikkerhetstiltak i Drammen

TS-tiltak i Drammen Vei- og anleggsavdelingen har bistått Drammen kommune i 2019 med prosjektering av enkle trafikksikkerhetstiltak basert på behov som knyttes opp mot ulykkesrisiko, antall fotgjengere og nærhet til skole. Disse tiltakene fordeler seg over hele kommunen. Djupdalsveien   …

Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

I forbindelse med Bragernes torg og gågata ligger Amtmand Bloms gate og Nedre Torggate. Disse gatene har blitt rehabilitert og koblet på torg og gågate. Drammen kommune har engasjert Stener Sørensen som prosjekterende i dette prosjektet med VA- Consult, Veilyskompetanse …

Nærmiljøanlegg, inngangsparti og parkeringsplass på Fjell

Fjell 2020 er en satsing Drammen kommune har om en mer attraktiv Fjell bydel. Stener Sørensen har i samarbeid med Drammen kommune bistått med prosjektering, anbudsbeskrivelse, arbeidstegninger og byggeoppfølging av fire ulike prosjekter; en lekeplass, et aktivitetsområde med sandvolleybane, en parkeringsplass og …