Søk
Close this search box.
Referanser

Plan og landskapsarkitektur

Vi har lang erfaring med Plan og landskapsarkitektur. Dette er et utvalg av våre referanseprosjekter.

Portalen, Unionparken

SSAS sin landskapsavdeling har prosjektert utomhusarealene tilhørende kontorbygget Portalen, som spenner over eksisterende «Brodals gummivarefabrikk». Prosjektet er en del av Grønlands transformasjon fra industriområde til en ettertraktet bydel som har pågått de siste 20 årene, og har mottatt prisen for …

Garnes ungdomsskole – forprosjekt

Garnes ungdomsskole innebar erstatning av eksisterende skolebygg med uteareal, og rehabilitering av tilknyttet idrettsbygg.

Dragonhoyden

Dragonhøyden

SSAS har bistått med både landsplaner og veiplaner på dette boligprosjektet med bekkeåpning.

Øren nærmiljøanlegg

Øren nærmiljøanlegg

SSAS har bistått i prosjekteringen av Øren nærmiljøanlegg. Prosjektene ved Øren skole har omfattet arbeider med tre ulike prosjekter som omfatter nærmiljøanlegg, omlegging av Ørenbanen til kunstgress og veianlegg i forbindelse med ny flerbrukshall ved skolen.

Rortunet kjøpesenter

Rortunet kjøpesenter og boliger

SSAS sin landskapsavdeling har prosjektert utomhusområdene til Rortunet i Slemmestad.

Drammen Hotell River Station

Drammen hotell

Ved jernbanestasjonen ligger Drammens nyeste hotell, Quality Hotel River Station. SSAS har bistått med utomhus prosjektering, både med landskapsarkitekt og ingeniør vei. Hotellet åpnet november 2019, og er en del av Drammens nye skyline mot elva. Hotellet har fått to …

Utomhusanlegg – Doyén Drammen

Boligprosjektet Doyén Drammen ligger sentralt på Bragernes ved Grev Wedels plass. Stener Sørensen har prosjektert utomhusområdet til dette boligprosjektet. Dette er et høystandard boligprosjekt med kvalitet i materialer og utførelse, noe som også gjenspeiler seg på utsiden. All beplantning er …

Rehabilitering av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate

I forbindelse med Bragernes torg og gågata ligger Amtmand Bloms gate og Nedre Torggate. Disse gatene har blitt rehabilitert og koblet på torg og gågate. Drammen kommune har engasjert Stener Sørensen som prosjekterende i dette prosjektet med VA- Consult, Veilyskompetanse …

Nærmiljøanlegg, inngangsparti og parkeringsplass på Fjell

Fjell 2020 er en satsing Drammen kommune har om en mer attraktiv Fjell bydel. Stener Sørensen har i samarbeid med Drammen kommune bistått med prosjektering, anbudsbeskrivelse, arbeidstegninger og byggeoppfølging av fire ulike prosjekter; en lekeplass, et aktivitetsområde med sandvolleybane, en parkeringsplass og …

Regnbed Bolstadhagen

I et hjørne av Kjøsterud ungdomsskoles skolegård har Drammen kommune anlagt et regnbed. Dette er et pilotprosjekt med hensikt å håndtere lokalt overvann fra åsen og nærområdet. I tillegg til selve regnbedet er det lagt et fordrøyningsmagasin under bakken og …

Oversiktsbilde lekepark og fotballbane i Dumpa på Fjell i Drammen

Dumpa på Fjell

Dumpa er en aktivitetspark og lekeplass for barn og unge og ligger i bydel Fjell i Drammen. Våre landskapsarkitekter har prosjektert et anlegg med muligheter for mye ulik lek og aktivitet. Området er opparbeidet en kunstgressbane, sandvolleyballbane og en lang …

Snakerun-banen og barn på sparkesykkel

Aktivitetspark for ungdom i Drammen park

Drammen Park er etablert som en aktivitetspark for ungdom i Drammen sentrum. Den nye aktivitetsparken er et supplement til Drammen byparks eksisterende lekeplass for yngre barn og den tradisjonelle parken med store, åpne gressflater med store trær. Aktivitetsparken er opparbeidet …

Danvik skole uterom

Uteanlegg ved Danvik skole

Danvik skole er en barneskole med 420 elever og ligger innenfor bykjernen i Drammen. Skolens utearealer er små og oppdelt i tre soner. Øvre og nedre skolegård bestod tidligere for det meste av store asfaltflater. Som en del av nærmiljøsatsingen …

Varners hovedkontor og bro over elv med grønne lunger utenfor

Uteområder ved Varners hovedkontor

Våre landskapsarkitekter har stått for utarbeidelse av utearealene til Varners hovedkontor. Utearealene har fått en parkmessig utforming og henvender seg mot vannet og strandsonen nedenfor. Ved byggets hovedinngang er det etablert en forplass med noe beplantning og utsmykning med skulpturer av …

Leke- og nærmiljøanlegg Aronsløkka skole

Aronsløkka skole oppgraderte uteområdene sine i 2015 med nytt leke- og nærmiljøanlegg. Medvirkning fra elever og foreldreråd, samt skolens ønsker om å inkludere eksisterende natur, har vært grunnlag for prosjekteringen. Skolegården har blitt delt i soner for ulik type lek. …

Heialunden borettslag

Heialunden i Lier

Vi ledet prosjekteringen i dette prosjektet, som besto i prosjektering av nytt kombinert nærings- og boligbygg i fire etasjer med parkeringskjeller. Våre bygningsingeniører prosjekterte kjelleretasjen og trappe- og heissjakten. Bæresystem oppført i plasstøpt betong med prefabrikkerte dekker og stålkonstruksjon, totalt ca. …